ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК

116 години от рождението на Исак ДУНАЕВСКИ

(18 януари 1900 – 25 юли 1955)

(Съвременни отвъдни прозрения

на Исак ДУНАЕВСКИ)

 

Духовният човек ли?! Той бунтар е вечен,

но все във своите поречия…

А все в държавни и човешки грешки

егоцентрично тупа свои плешки…

 

…Видях го да повдига вежди – и учуден

съзнанието си сред мрак да буди.

 

Контрастен в мрака, в изгрева – все буден:

и себе си той може да учуди!

 

…Историята може би признава,

а ангелите нейде пак го казват:

„Когато дружна е достойна слава,

Духовният Човек

пари

раздава!”

 

1985, 2015