ДУХОВНИТЕ ПЪТЕКИ

(Отвъдни прозрения на вечния Ваклуш ТОЛЕВ)

 

 

Ваятел все ще бъда

на Най-Духовните пътеки,

а АНГЕЛИ ще пращам все на всеки…

 

Копнежните желания на всеки ще узнавам,

лудешките  пари на всеки ще познавам…

 

Успехите на всеки ще мога да насочвам –

шокиране на мозъци успешно  ще отсрочвам…

 

…Тогава може би от всеки ще направя

от Обичта му Свата ДОСТОЙНСТВО на СЛАВА!

Лечебната Духовност достойно ще дарявам –

Единството на Всички да свети във Държавата!

 

…Ваятели бъдете на Духовните Пътеки,

та с Изгревно Достойнство да светите вовеки!

26 септември 2019