ДУХОВНАТА ХРАНА

На Вида ГЕОРГИЕВА –

композитор най-вече за деца

Видовден вече добре осъзна…

Истини виждаш в Духовна Храна!

 

Дарбата своя сама отличи

в своите божи небесни очи!

 

…Господ добре си познава чедата –

ехо най-боже им праща в Съдбата.

ОБИЧ им праща!…

И техните внуци

Радост разкриват в игривите звуци!…

 

Гиздав е нощем Небесния Свят –

емблематичен букет от Мил Брат!

 

…Всичко е мило, когато унесен

нежно заспиваш от родова песен.

Ангели в тебе мечтаят и знаят –

искрен и честен е погледът в РАЯ!!!

 

15 юли 2017