ДОСТОЙНО ЗРЯЛ И КОПНЕЖЕН

На Казуо ИШИГУРО – лауреат на Нобелова

награда за литература за 2017 г.

Как се достига до Нобел ли?!

Вече с разбиране мога да кажа:

„Земно-човешките Мисли създават се важно!

Умисъл Злобна и Зависти нека да няма във тях.

ОБИЧ да тръгва от Изгреви Нежни – не някакъв Грях!…

 

И ще е СЛЪНЦЕТО весело – с Топла Реалност:

Шепот Любовен ще ражда със Земна Зрялост!…

 

…Има си всяка Човешка Душевност Обичане Нежно –

ГОСПОД е пратил в душите човешки

най-нежната Свежест!

 

…Умен ли бъдеш, ще бъдеш

Достатъчно Зрял и Копнежен,

РАДОСТ ще носиш на близки, роднини и непознати –

от Очите ти ще засиява най-зряло и Плодно ЛЯТО!

 

2017 г., гр. БУРГАС –

български, европейски

и световен град край Черно море