ДОСТОЙНИТЕ ХОРА

На Светослав ИВАНОВ

Светят Очите ми – мога

Обич да взема от БОГА!

 

Славя Достойните Хора –

Те вдъхновяват и без умора…

 

Идвам при Тях, Те – при Мене

винаги Честни са и Вдъхновени!

 

Ангелски могат да ми говорят:

Обич излъчват, дори и спорят…

 

Всеки умее да съгласува

мое със негово Трайно Добруване!

2020 г.