ДОВЕРИЕТО или ПТИЧКИТЕ БОЖИИ

73 години от рождението на Димитър ЯРЪМОВ

(16 май 1942 –17 юли 2005)

Димитър ЯРЪМОВ е роден на 16 май 1942 година в село Кирилово, околия Елхово

(Отвъдни прозрение на Димитър ЯРЪМОВ)

 

ДОВЕРИЕТО има смисъл само

по братски щом те дири и през рамо…

Яснее като Изгрев – и те топли

дори в сърцето да подскачат вопли…

 

Разумен е човекът, който може

за тебе сватбата си да отложи!

 

…Ъглоопасно е да дебнеш с недоверие

момче, което дом ти е намерило.

 

Обичаш днес момичето – и можеш

в душата му да пееш с Птички Божии!!!

 

2015