ДОБРИТЕ НАДЕЖДИ

136 години от рождението на Добри НЕМИРОВ

(3 февруари 188230 септември 1945)

Добрите надежди ми казват:

„Най-нежно се сливай със женската пазва!

 

…Емблемен ще бъдеш – и нужен, и светъл

изричаш ли с чувства семейните клетви…

 

…Роден си да бъдеш немирен, но честен –

в Живота си нека да бъдеш известен!“

 

2018