ДЕЦА КРАЙ ПЛОДНИТЕ ГРАДИНИ

151 години от рождението

на Стоян Михайлов Попов (Чичо СТОЯН)

Чичова китка“ аз имам… И ето –

Изгрев засвети ли и Тя засветва!

 

Съмва се в Плодни Градини. Дърветата

топло посягат към свои си клетви…

 

ОБИЧ се ражда във Плодни Градини!

Ясно синеят се пак Небесата!

 

…Нежен Ветрец ли оттук премина

или запяват край нас пак Децата?!

 

21 юни 2017