ДЕЦАТА

(Съвременни отвъдни прозрения

на Пол СКАРОН)

 

Скачат, тичат, палавеят –

радостни са и до Кея!

 

От училище излизат…

Но докоснати от бриза,

поривно – със цветен шепот –

ще дочуят морски трепет!

 

…Любовта им към Морето

във очите им пак свети!

В плажните си дни обичат

все покрай море да тичат!

Искрени и превъзходни –

те са ни Децата Родни!

 

1990, 2015