ДЕЦАТА НИ

На съпругата ми МАГДАЛИНА

МАЙКА си Ти на Децата ни!!!…

Ето –

ГОСПОД в Душите им свети

дълго – със Обич и Нежност поетова!

 

Ангелски Ти им даряваш най цвете

ласкаво-майчински – и Те – достойно

истини плодни от себе си ронят…

 

…Най-най-прекрасни са всички деца

Ангели светят ли с техни лица!

 

2016-07-13, 14