ДЕТСКО СТИХОТВОРЕНИЕ СЪС СВОЕОБРАЗНА ЗАКАЧКА

ИЗПОВЕД

НА ЕДИН КОЛОЕЗДАЧ

 

На моето МАГИ

Колкото мога, повече врътвам

тези педали подвижни…

Обич пренасям и в зъбите кътни:

ето – и въздуха с тях ще задвижа…

 

Здрав съм – и мога да ви поканя

ангели да ви лекуват и раните…

 

…Често в очите ми вие ще видите

как ви прочиствам сред вас и обидете.

 

Ъглено ведър съм – с бляскава сила

водя ви все към Човешката Милост!

 

5 – 8 август 2017 г.