ДЕВЕТМЕСЕЧНА КОПНЕЖНА ЖАЖДА

121 години от рождението на Джон Бойнтон ПРИСТЛИ

(13 септември 1894 – 14 август 1984)

 

ДЕВЕТМЕСЕЧНА

КОПНЕЖНА ЖАЖДА

или

ЛЮБОВЕН ТРЕПЕТ

или

РОЖБАТА

(Съвременни отвъдни прозрения

на Джон ПРИСТЛИ)

 

При жените тайна явна се заражда –

и живот човешки

в тялото им ще порасне…

Сладка Деветмесечна Копнежна Жажда

трепетно във тях ще стане ясна…

 

Люшка се Любовен Трепет –

Рожбата се ражда!

 

И момче или момиче – чакано отдавна –

дълго и прекрасно ще изплаче!

 

Дързостта човешка – с нов живот и славен –

животворна ще погледне в смислени задачи…

 

ОБИЧТА се е родила с нова и копнежна сила!

Небосвода е далече, но е приказен и вечен.

Бог отново е помогнал със реално трогване!

 

Земният Живот човешки нека бъде все успешен –

от Човешките Мечти нека Обич да лети!!!

 

1994, 2015