ГУГУТКАТА

Посвещавам на Децата –

от България и от Целия Свят!

Гугутка гука, гугутка гука:

„Наслука, наслука, наслука…“

 

Гласът все си вдига –

и Слънцето стига:

„Наслука, наслука, наслука…“

 

А Слънцето своя сияйна сполука

изпраща на всичките хора,

които грижовно – и без умора –

достигат до своя упора…

 

Гугутката знае: „Човекът мечтае

по Слънчево Време и в РАЯ!

 

Гугутка гука, гугутка гука:

„Наслука, наслука, наслука…“

 

Гугутка гука – и радва Децата!

И радва навред Свободата!!!

 

1982, 2017