ГРЯХ И ОТБРАНА

120 години от рождението

на проф. Елисавета КАРАМИХАЙЛОВА

(3 септември 1897 –24 април 1968)

Исках да стана известна актриса…

В този си „грях“ не успях…

Станах професор и ректор. И слисах

близките свои със смут и със…смях…

 

Как ще се справя със власт отговорна

в нашето време на завист и злоба?!

…Няма да влизам във ядове спорни –

няма да имам омраза до гроба…

 

Ще бъда честна – усмихната, пряма:

и ще издигам към мене Доверие…

И ще използвам достойното рамо

и за успехи, и за увереност…

 

…Помня – аз някога нямах увереност

и известна актриса не станах.

Днес от студенти ще си намеря

най артисти за своя… отбрана!

 

1997, 2017