ГРАД НЕСЕБЪР

Несебър ли?!… Виждам аз тука

единството в мои сполуки.

 

Съзнавам, че с родно единство

единни са старо и ново роднинство…

 

България тук е събрана

роднински единна,

в Надежди желана!

 

България тука – в НЕСЕБЪР – е вечна:

единна е Тя и е вечно Сърдечна!!!

2021 г.