ГОЛАТА МАХА

270 години от рождението на Франсиско ГОЯ

(1746 – 1828)

(Съвременна отвъдна изповед

на Франсиско ГОЯ)

 

Фина е Голата Маха, фина –

радостна, нежна – като коприна!

 

Няма от мене да се откаже.

Слънчобранът е мой – и е важен!

 

Иска цяла нощ с мен да се люби.

Само със мен да е – да не ме губи…

 

Колкото иска нека ме има –

ОБИЧ от мене Тя ще си взима!

 

Голата Маха е моя – и вечно

ОБИЧ ми дава – и тяло сърдечно!

 

Аз и каквото да си поискам,

Тя с мене тръгва – мене най иска!

 

2016