В ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

170 години от рождението на Тодор КАБЛЕШКОВ

(13 януари 1851 – 16 юни 1876)

Тодор КАБЛЕШКОВ е виден български революционер, участник в Априлското въстание. В романа „Под игото“ на Иван ВАЗОВ той е един от образите в глава 7 от Втора част, озаглавена “Комитет“, и в глава 17 от Първа част на романа, която е озаглавена „Представлението“.

 

Тогава ли? Тогава беше

друго –

очаквахме с Въстанието СВОБОДА!

Разбирахме се: даже

без заслуги –

и вярвахме, че нямаме беда…

 

Кавга не знаехме какво е – не, не, не…

Борбата беше пеш – не на коне…

 

Летяхме сякаш с Мисли през гората –

единни бяхме в Път към СВОБОДАТА!

 

…Шосета нямаше: пътеки има за животни.

Кръвта в сърцата ли?! Не може Тя да кротне…

 

…Обичахме БЪЛГАРИЯ! И затова

в Борбата влизахме с крака, но и с Глава…

2021 г.