В ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

И в Деня на Независимостта

зависими пак

от бръмчене на мутри…

 

Мисли комшийски пак живеят във мрак

и във яма бездънна те бутат…

 

Тъпите хора никого не съжаляват –

като кучета те са родени…

„Обичта” им към всеки от цяла държава –

ясно и яростно иска с твой глас да стене…

 

…Никой не вярва на тяхното фукане:

ето ги – днес забръмчаха

и яростно по стените зачукаха.

 

…Вий ти се свят – но не можеш

да се оплачеш и с мислите божии.

 

2015