ВЯТЪР СНЕЖЕН

100 години от рождението на Иван ПЕЙЧЕВ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Иван ПЕЙЧЕВ)

 

Пей Човече, пей- попей –

егото си залюлей!

Чак звездите ще потрепнат,

ще потрепна, ще прошепна:

 

„Егото

в Човека

води

чак до гробищни… „изгоди“…

 

…И запява Вятър Снежен:

важен, важен – неизбежен.

 

…НОЩИТЕ със Климат строг

извиняват се на БОГ…

 

1986, 2006, 2016