ВЯРНАТА ПОСОКА

(Отвъдни прозрения

на Владимир Афанасиевич ОБРУЧЕВ: 1863 – 1956)

 

От Завист ли си толкова улисан

или от неумение да хвалиш свои близки?!

Боиш се от Способните – и Тях отписваш

от тяхното и твоето орисване…

 

Разумно гледаш в Своя си Живот –

успехите не идват изведнъж:

човъркат Смисъла, а нененужна пот –

естествено е да харесваш и не харесваш Дъжд…

 

ВАЯТЕЛИТЕ на Нормалното Живеене

е точно в Слънцето да виждат

най-нормално греене!

 

Владееш ли във себе си Мечтите

и Облачното Време ще желае Дните ти!

А Вярната Посока ще намериш,

когато следваш своята увереност!

 

2018