ВЯРА И НАГРАДА

(Отвъдни прозрения на Димитър БЛАГОЕВ)

 

Дим се вие към Небето

искаш ли да ти е топло.

Търсиш печка да ти свети –

не да съскаш с тъжни вопли…

 

Благо ти е на Душата,

щом от лакомства не страдаш.

…Ех, от най-добър Приятел

Вяра имаш и… Награда!

2019