ВЪЗСЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО

 

140 години от рождението на Симеон Радев

 

Радвам се все, възсъздавам ли Времето!

Егото прави ми Панорама на Епохите!

 

Всичко е в Мозъка. ТОЙ има Семето –

Символ на Душата ми…

 

Ех, Тя чува грохота

от вредни властници и нагаждачи:

нищо те не правят – а тайни пари тачат!!!

2009, януари – август 2019