ВЪЗМОЖЕН ИЗБЛИК НА ЧУВСТВА

На ДЕО (Деян СЛАВЧЕВ)

Дето да ида,

ясно ми викат:

„Нужно продумай…

И ще „избликнем“…

 

Славей ли пее в гъста гора?!

Честно те слушаме

с Мисъл  Добра…

Винаги

казваш ни

с Твои Мечти!

Ние със тебе

ще полетим!!!

2020