ВСЕ КЪМ ПОБЕДА

На президента на България

Румен РАДЕВ

Радост нека покълва в Човека

както

пшеницата

хлебна!

Есени плодни в градините родни

все във душите ни

да са потребни!

 

Ручеи бистри в потоци все чисти

мъдро и слънчево

да ни поглеждат!

…Енос ли?!

С бащинска

свята

надежда

все към ПОБЕДА да ни отвежда!!!

 

2017