ВРЕМЕТО ДНЕШНО

Тръгнал си да се раздаваш –

на кого ли и до кога?!

На едни ли Въртопни Лави

пълни със Ярост и със… Тъга?!

 

…Тръгвай смело и във встрани –

да не те мятат стръвно и върло…

Нямаш ти никакви свои вини,

а те захващат все тъй – за гърлото!

 

Горд бъди винаги – и не унивай!…

Мъдър си винаги – във перспектива!

Тях само – с болни на Тяло глави –

алчност все върла – сред мрак ги залива…

 

…Върлата алчност е тяхна – и няма

да ни вкара в Пътя ни Нов.

Гушнати само в лъжи и измами

как ли си търсят щастлив благослов?!…

 

…Знайте – с лъжи и измами вред всеки

тръгва в погрешни Пътеки.

 

…Който със Изгреви ясни добрува,

той и щастливо по Празник празнува!

 

1991, 2016