ВЛАСТТА НА ДЪРЖАВА

322 години от рождението на ВОЛТЕР

(21 ноември 1694 – 30 май 1778)

Все ми с виждат Видения –

ОПИТ за Нрави ли

или за Бдения?!…

 

Лесно ли най Философът подава

Тайно Писмо за Властта на Държава?!…

 

…Егото всеки си крие – а То

ребром подскоча със най-най Длето!!!…

 

1994, 2016