ВИК

(Отвъдни реални и метафорични

прозрения на Христо БОТЕВ)

 

Хрисими роби ли пак ний да станем –

супер-богатите с пари да храним?!

 

Трудим се, трудим се… Но няма смисъл,

щом отчаяние с бедност ни слисва…

 

Обич ли казвате?! Обич се ражда

има ли Честност във всякоя жажда!

 

…Бог ли?! Не чайкайте Той да помогне –

алчната ярост от Бог не се трогва.

 

Тъжно сред алчни прокоби се стъпва…

Вейте барака си – и не отстъпвайте!

 

Само богати ли власт ще премятат?!

Имайте Вечното Слънце в главата!

 

2017