ВАЕНЕ НА ПЪТЯ СИ

На Капка КАСАБОВА

Когато погледа към Изгрева, мога

Ангелски аз за се вслушам и в БОГА!

 

Погледът мой със Достойнство се взира

Кротко в СЪДБАТА си: и я намира

ангелски, с Радост – без да позира…

 

…Кажеш ли нещо и искаш ли – става:

Само СЪДБАТА ти в тебе изгрява!

 

…Ангелски трепка ли в тебе Сърцето,

Бойна Душата ти стига Небето!

 

…Ваеш ли Пътя си с Твоите Чувства,

Ти си достигнал и Трайно Изкуство!

 

30 декември 2021 г.

гр. Бургас