БУРГАСКИЯТ МОСТ

На съпругата ми МАГДАЛИНА – с Обич

към нея, към Децата ни и към Бургас!

Бургаският Мост ли?! Да – ето го, ето:

и денем, и нощем Той свети!

 

Във час на покой ли?! Той мислено свети

с Духа на Художници и на Поети!

 

А нощем със лунни и звездни сияния

с Морето се плиска, от рани ни брани,

а рани душевни превръща в Изкуство…

 

…Бургаският Мост ли?! С Човешките Чувства

достига и Морски, и Земни Изкуства!!!

 

2016