БУРГАСКИТЕ ФОНТАНИ БЛИЗО ДО МОРСКОТО КАЗИНО

Фонтани – шест малки… Един – по-голям…

За никого те не са никога срам…

 

Тук всеки е седнал с надежда,

че е възседнал свое премеждие…

 

…Коя е мечтата на всеки Човек?!

Да има за свои тревоги свой Лек…

 

Но ЛЕВСКИ им казва:“Мечтата се стига,

когато в Душата Ви пее авлига.“

 

1973, 2016