БУРГАСКИТЕ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Бунтарите не само бунтове правят,

а с Разума вникват в Човешкото Здраве!

 

Разумно е със Минерална Вода

геройство да търсиш – и Свобода!

А после с уверен във себе си полет

съвместно със Бога Живота да молят:

 

„Кажи ни, Животе, какво лошо сторихме,

нали със телата си себе си борим?!

И може би време е вече да мислим:

Трудът е успешен – и чака орисване

единствен, когато във себе си вписва

МИСЛОВНАТА РАДОСТ за Здраве и Младост!”

 

…И тръгва Животът с вековни обятия

най-свято да мисли за верни приятели!

 

Епохи минават – и Здравето може

разбрано да води човешки възторжия!

А Тялото Здраво със Здрав Дух успява

ЛЮБОВ и УВЕРЕНОСТ вред да дарява!

 

Небесният поглед е поглед свещен

и с божии мисли е все вдъхновен!

 

…Божествено силни – с Вода Минерална –

авлиги запяват в душите ни славни!

Най-здраво се движим, най-здраво умеем

из Извор лечебен наум да попеем!

 

Септември, 2015