БУРГАСКАТА ОБЩИНА или УВЕРЕНА БУДНОСТ

„Седем колони“ –

като седем мъдростни „брони“,

градският дух ни запазват –

ангели все да живеят

тайно и явно във нашите пазви…

 

Най-надеждно ний можем да пеем:

„Обич все градска живее във нас,

щом живеем в Бургас!“

 

И не изпадаме в смешен екстаз…

 

А таланти – колкото искате

най-безстрашно

и със временни рискове

Целият Свят ще учудват

все със своя Уверена Будност!“

 

1973, 2016