БОЖИЯТ ГЛАС

80 години от рождението на Николай КЪНЧЕВ

(25 ноември 1936 – 9 октомври 2007)

(Отвъдни прозрения на Николай КЪНЧЕВ,

дочути от БОЖИЯ ГЛАС)

 

Нощен пазач на зората съм – мога

да си общувам аз всякога с БОГА!

И с междуочия аз си общувам,

щом междуочия мене дочуват…

 

Календарът без дати е траен,

вятърът щом и във Рая го знае…

Отпечатък от пръстите давам единствено,

БОГ щом във Душата ми плодно ме листи…

 

Лесно ли?!

Трудно е, много е трудно,

Родни Души само с БОГА да будя…

 

Аз съм си Аз – и не искам да срещам

Йоги чудати със Сфинксови свещи…

 

…Късно ли?! Жалко е да се прокудим

не до ХРИСТОС, а до алчните юди.

 

…Честно ви казвам: Да – БОГ е със нас,

в Литване носим ли Божия Глас!

 

2001, 2016