БОГ И НЕБЕТО

(Отвъдни прозрения на Йосиф БРОДСИ)

 

 

На Иван ЕСЕНСКИ

Йогите вече ме канят – и ето:

страстно  танцувам със тях до…

Небето!

 

Искам със тях да политна – и мога

фино да шепна дори и със БОГА!

 

…БОГ ме разбира – и аз го разбирам:

Радост ми сочи във много квартири…

 

ОБИЧ предлага

достатъчно много:

спешно спасява от Земни Тревоги.

 

…Кротко му вярвам

и съдбоносно –

нека в Небето щастливо ме носи!

2021 г.