БАЩИНСКА НЕЖНОСТ

На семейните приятели

Ирина и Георги ТОДОРОВИ

Истини има във моите думи:

радости нося – не крадени суми…

 

Имам в Душата си светли копнежи –

най-най-доброто на бащинска нежност!

 

Ангели литват в Децата ми – ето:

Топло и лятно, и Изгревно светят!

 

…Лесно добър си, когато умее

внуче

със

ангели

да ти попее

покрай Морето до кея!

 

5 – 6 май 2017 г., гр. Бургас