БАБА МИ

140 години от рождението на Васил Ив. СТОЯНОВ

„Бабо иде –

аз я чух.

И набързо

се обух“

Из „Баба иде“

от Васил Ив. СТОЯНОВ

 

Важно баба все се мръщи –

силна вече не е вкъщи…

 

И в очите си е страшна –

Сама Мене не пердаша…

 

Топло ме поглежда – знае

явно с мене да играе…

 

НОВА БАБА е!!! Умее

все със мене да попее!

2020