АНГЕЛСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ

(Отвъдни прозрения на Иван ПЕЙЧЕВ)

 

Пей ми, Митко! Дълго пей!

Внучето си залюлей!

 

Че когато люшкаш внуче

в е с е л о т о   ще се случи!

 

Истина ти казвам.

Вярвай!

Не заключвай къщни брави!

 

…Ангелските ти Приятели

Божи Дар ще ти изпратят!!!

2019