АЗ ЛЕТЯ КАТО ГЪЛЪБ

На Анастас Андреев КАМИЛАРОВ

 

КЛАРИНЕТЪТ ме води Напред и Нагоре!

Аз летя като Гълъб към Звездни Простори!

 

Мисълта ми е Чиста – и мога със Истини

„ла“-минор да си бистря сред плодните листи!

 

…Радостта е достойна, когато умееш

Обичта си да плискаш със усмивки от Кея!

 

…Всички мои желания ще ги постигна,

щом приятелски мога и на Бога да смигна!…

 

…Аз това съм, което със Душа го излитам!

А за другото в мене само Ангели питам!

 

25.09.2018

гр. Бургас