Близкото момиче и чуждите кораби

(Отвъдни прозрения на Ф.М. ДОСТОЕВСКИ)

 

Фатално ли казваш?! Фатално е всяко момиче…
Докосва те мълком – и мили очи те целуват с обичане…

…Очите ти греят сега – ех, гъделно нежно!
Сънуваш момичето
с някакво твое душевно крайбрежие…

…Трептят и ръцете ти – и Тялото трепка унесено:
очите ти могат във себе си
с трайно мълчание да са и весели…

…Ех, може би вече си смел и достоен –
в Душата ти светли лъчи
от нейни очи все се ронят!

Съмнения бягат от тебе – и можеш
красиво момиче
за всичко във себе си да обзаложиш…

И гледаш мечтите си като доверие нежно!

…А чуждите кораби тръгват
към твои крайбрежия…

 

« обратно към стихотворения