18 февруари 2015 г. – 142-та годишнина от обесването на Апостола

Из подготвената за печат книга за Васил ЛЕВСКИ

БЪЛГАРСКОТО БЕЗСМЪРТИЕ”*

(Отвъдни прозрения на АПОСТОЛА)

ИЗТЕГЛИ