165 години от рождението на Захарий СТОЯНОВ

ПИТАНЕ

(Отвъдни прозрения на Захарий СТОЯНОВ)

 

Защо загробваш Съвестта,

когато Свободата е в Кръвта?!

 

…Съзнаваш – Свободата ще направи

тревогите да бъдат Бунт Прославен…

 

От Свободата можеш да поискаш

ядосване да има само в Риска…

 

…Надеждата е в Бунта ти – и имаш

Очи във Бунта, но и Път във Климата!

 

…Въздишката ли ?!

Тя е упоритост

в загадките на трайното ти питане:

 „Дали в Живота е възможно всеки

да има родни най-добри пътеки?!”

 

 1975, 2010, 2015

 


ХРИСТОСОВ ЖИВОТ

(Отвъдни прозрения на Захарий СТОЯНОВ)

 

С това непрекъснато:

„Защо не съм аз, а той?!”,

ядове трупаш за народа си – и застой…

 

…ХРИСТОС не е завиждал на никой –

И с душевно съскане

никога не е заставал на завой…

Адова омраза не допускал. А РАЯ

обичливо в Душата му сияел!

 

…Род и Родина всеки обича ли,

никога

и завист, и войни

в себе си и край себе си

няма да извика…

 

…Вековечен Човек и Човечество ще има

щом никой Човек по Земята

не се люти като люта зима,

а записва Красотата на Душата си!

 

1975, 2015