Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (септември)

120 години от рождението

на Макфарнал БЪРНЕТ

(3 септември 1899)

 

ХРАНЕНЕ

НА ДУШИТЕ НА ХОРА

(Отвъдни прозрения на Макфарнал БЪРНЕТ)

 

Мисля си: „Толерантен ще стана –

БОГ да е с мене! И ще се хвана

ъгли да няма в Живота ми труден:

Радост в Сърцето ми все да се буди!

 

…Нека Животът ми да е с и я н и е:

Трайно Душите на Хора да храня!

2019

 

 

 80 години от рождението на Суеуму ТОНЕГОВА

(6 септември 1939)

 

НУЖНАТА СПОЛУКА

 

На Суеуму ТОНЕГОВА

Съзнателно мисля сега:

„Телата си имат и антитела.

Обичам Науката –зная:

не може Земята без Рая…

 

Естествено – всеки с Наука

гадае със Нужна Сполука.

 

…От свои мечти аз постигам

в Душа да ми пее а в л и г а!

 

А Ангели все ми помагат

да стигна до Бога на прага!

2019

 

 

105 години от рождението на Робърт СЕСИЛ

(14 септември  1864)

 

АЛЧНИТЕ ХОРА

(Отвъдни прозрения на  Робърт СЕСИЛ)

 

Рай уж си правят паричните хора –

даже от алчност нямат умора…

 

Себе си дебнат така със Парите –

сякаш с ПАРИТЕ навред са прикрити…

 

Истина ясна е – показност искат.

Лесната тайна и в гроб ги притиска…

2019

 

 

90 години от рождението на Мъри ГЕЛ-МАН

(15 септември 1929)

 

УСПЕХИ И ЗДРАВЕ

(Отвъдни прозрения на Мъри ГЕЛ-МАН)

 

Геният пращат Човека

лесно на трудна пътека!

 

Максималното в него ще иска –

но не го праща на трудните рискове…

 

Мислено все се надяват

всичко да му прощава.

…Той му проклина Успехи и Здраве –

и го изпраща зад „гробищни брави“.

2019

 

 

150 години от рождението на Кристиан ЛАНГЕ

(17 септември 1869)

 

ТРУДНО СЕ СТИГА ДО РАЯ

(Отвъдни прозрения на Кристиан ЛАНГЕ)

 

Как мечтая

да се разбирам със моята нация –

РАДОСТ ще имам тогава с овации…

 

И навсякъде МИР ще изгрява –

Слънце ще грее във всяка Държава!

 

ТРУД ще царува навред –

и ще разцъфва навред със Късмен!

 

А от Сърцата на всички

нежно ще пеят Душите на Птички!

 

Ех, ако всичко това ний постигнем –

поглед спокоен навред ний ще вдигнем!

 

…Лесно го казвам, но зная

трудно се стига до РАЯ!

2019

 

 

170 години от рождението на Иван  ПАВЛОВ

(26 септември 1879)

 

ВСЯКО ТЯЛО

(Отвъдни прозрения на Иван ПАВЛОВ)

 

И насън, и когато съм буден

все ме води Наука учудена…

 

А от Божии Мисли разбирам:

най-храната е редно да ми сервират.

 

…Пак храната успявам да вкуся

влюбено-нежно със своите устни!

 

…От Храната Човекът разбира –

всяко ТЯЛО в ДУШАТА се взира!

2019

 

 

80 години от рождението на Жан-Мари ЛЕН

(30 септември 1939)

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

 

На Жан-Мари ЛЕН

Жадно ми шепне Науката Молекулярна –

Надеждно ми сочи селективност висока…

 

Мъдро и с опит достигам

до резултатите верни –

ангели сякаш ми сочат най-нужни посоки…

 

Ритъм в Душата ми води

Любвеобилно до нужни изгоди…

 

Егоистите нека да страдат:

никой от тях

не получава Награда!

2019