Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (юли)

140 години от рождението на Леон ЖУО

(1 юли 1879)

 

СЛЪНЦЕ СМЕЛО

(Отвъдни прозрения на Леон ЖУО)

 

Животът ми в работнически цели

умело ще сияе като Слънце Смело!

 

Обичам хората! Над хората работни, зная

ще свети винаги Сияние от РАЯ!

 

…Любов ли свети във Душата ми, ще мога

естествено да възприемам БОГА!

 

…Обичам честни хора – и познах

невинен и виновен техен грях!

2019

 

 

120 години от рождението

на Вернер фон ХЕЙДЕСТАМ

(6 юли 1899)

 

В УТРОТО РАННО

(Отвъдни прозрения на Вернер фон ХЕЙДЕСТАМ)

 

Вероятно можех да стана художник…

Еделвайси ми шепнеха със скиталчества божии…

Радвах често Достойни Поети –

нежно във утрото ранно им светих…

 

Еротични момичета все ме поглеждаха –

философски повдигаха своите вежди!

…Осъзнавах се в Пътя нелесен –

най-достойно създавах си своята песен.

 

Хем достойно и честно се движех –

Йодни Пари в ъ з д и ш а х!

Еделвайси все нежно ми мижеха –

настояваха да ги  опиша…

 

…Станах Всеизвестен Поет – и успях

Мъдри Мисли да кажа със Любов и без Грях!

2019

 

 

 115 години от рождението на Пабло НЕРУДА

(12 юли 1904)

 

МОЕТО СИЯНИЕ

(Отвъдни прозрения на Пабло НЕРУДА)

 

Пак аз уверено мога да кажа:

„Бях аз достоен във Чили и важен…

 

Лесно все можех с успехи да водя

ОБИЧ с достойна и нужна изгода.

 

Нещо все пращах във чуждо съзнание –

рани лекувах със Мое Сияние…

 

Умен съм – и от рождение зная:

Дар си народен общуваш ли с РАЯ!“

2019

 

 

115 години от рождението на Исак СИНГЕР

(14 юли 1904)

 

НЕБЕСНАТА ПЪТЕКА

(Отвъдни прозрения на Исак СИНГЕР)

 

Искам аз с Добрата Воля на ЧОВЕКА

Ангели да го пренасят към Небесната Пътека…

 

Кой не иска БОГ да го посреща

синьо-погледно на най-небесна среща?!

 

…Гений ли си с Думи на Небето,

Радост ще изгрява и в СЪРЦЕТО!

2019

 

 

85 години от рождението на Уоле ШОИНКА

(13 юли 1934)

 

ВОЛНИТЕ ПТИЦИ

 

Умеех да обичам моите връстници –

обичах да ги възприемам като Волни Птици!

 

Любов дочувах в техни дръзки песни –

естествен бях към техни думи лесни.

 

Шофьор не станах в пътища заети.

И станах драматург със поглед на Поети!

 

Най с Думи Поетични свикнах лесно –

копнежни драми правих с чудесни мои песни!

 

Аз знаех всички мои думи да положа –

и знаех никому да не изложа!

2019

 

 

 

155 години от рождението на Ерик КАРФЕЛТ

(20 юли 1864)

 

КНИГИТЕ РОДНИ

(Отвъдни прозрения на Ерик КАРФЕЛТ)

 

Естествено е да си обичам Природата!

Разбирам я и я тълкувам.

И бях без учител… Но Книгите Родни

копнежно желаех: с Тях все си общувах.

 

Компания Чудна с мен Книгите бяха!

Аз Тях ги приемах за Родна Стряха!

Разбирах – не бива без Книги да бъда:

Любов те ми бяха с очакване гъделно…

 

Фонтаните в Книгите сам съм тълкувал –

естествени бяха – и с мъдри летежи…

…Любовно със Книгите все си общувах –

Те тайно ми носеха в Сърцето Нежност!

2019

 

 

120 години от рождението

на Ърнест ХЕМИНГУЕЙ

(21 юли 1899)

 

И ДНЕС СЪМ НАПИСАЛ РОМАН

(Отвъдни прозрения на Ърнест ХЕМИНГУЕЙ)

 

Ъглите как да минавам, когато

Радост ми носят и Мисли богати?!

 

Нека каквото за мене си мислят

Егото зная къде да провисвам…

 

Страстно ще пиша, додето живея –

Тайни Писателски вече умея!

 

…Хем ми се радват, че мога да пиша –

и все със Завист някой въздиша.

 

Никой не знае, че с писане свиквам –

гушвам се

умно:

и с туй привиквам…

 

…Ето – и Днес съм написал роман!

Йоги си казват: „ От БОГ е съзрян!“

2019

 

  

115 години от рождението на Павел ЧЕРЕНКОВ

(28 юли 1904)

 

ПРИЯТЕЛ

НА ХОРАТА ДОБРИ

(Отвъдни прозрения на Павел ЧЕРЕНКОВ)

 

Пак навярно електронни ускорители

ахкат и към Космоса политат!…

 

Вече може би ще ме попитат:

„Електронно кой във Космоса полита?!“

 

Честен съм и мога вред да кажа:

„Редно е от Радост да съм важен!“

 

На Конгрес ще кажеш своя теза:

„От очи на Завист ще се плезят…

 

…Важно е да бъдеш откривател

и на Хората Добри ПРИЯТЕЛ!“

2019