Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (май)

115 години от рождението на Хари МАРТИНСОН

(6.V.1904 – 11.V. 1978)

 

ДРЪВЧЕТАТА ПЛОДНИ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Хари МАРТИНСОН)

 

Характер ли имаш – или с достойнство

Истини с Мислите Свои отронваш?!

 

Може би можеш с Душата си Чиста

ангелски мисли в душите да бистриш?!

 

…Редно е, щом съм Писател, да мога

Трайно да чистя и хорски тревоги.

 

Истини всякакви в мене споделям –

най-най- достатъчни и много смело

с разцъфнали клони от Плодни Дръвчета!

 

…Обичам Дърветата Плодни – и зная

надеждно и с Вяра да стигна до РАЯ!

2019

 

120 години от рождението на Фридрих ХАЙЕК

(8.V.1899)

 

ДАРЯВАНЕ НА СЕБЕ СИ С ПАРИ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Фридрих ХАЙЕК)

 

Фирми си създавай – за да можеш

Радост да си правиш най-възможна!

 

Дариш ли себе си с Пари

никой няма да те мята в „пустите гори“.

Хрисим ще си – и с надеждни процедури:

Пробив ти ще правиш и „парични бури“.

Харчиш ли Пари на вятъра,

Йогите ще те сравняват

като ненужен кратер.

Егото ще се загроби даже –

кратерно ще се рушиш

като човек съвсем ненужен.

 

…А с надеждни процедури

пред Паричните Очи

        Твоето Желание вредом ще хвърчи!

2019

 

160 години от рождението на Пиер КЮРИ

(15.V.1859 – 19.IV.1906)

 

ВТУРВАНЕ КЪМ НОВИ ОТКРИТИЯ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Пиер КЮРИ)

 

Питах жена си Мария –

естествен бях, нищо от нея не криех:

„Радия може ли да лекува Човека,

Когато от болести на човек не му е леко…“

 

„Южният полъх сам не помага…“ –

радостно ме прегърна и ме целуна.

 

И двамата

към нови открития се втурнахме!

2019

 

 105 години от рождението на Макс ПЕРУЦ

(19.V.1914)

 

МИЛОВНАТА ДРЕХА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Макс ПЕРУЦ)

 

Максимално използвам

рентгеновия структурен анализ,

 

Техниката на рентгеновата дифракция.

Приятелски ме сближава

до необходимата информация.

 

Естествено – аз ще се доверя

на онова, което в себе си пазя…

 

…Радостта си разбирам –

хемоглобина вече е овладян:

успехът ми се яви на мисловен екран.

 

… Цената на Успеха е

в „мисловната ми дреха“!

2019