Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (април)

100 години от рождението на Джозеф Едуард МЪРИ

(1.IV.1919)

 

РОЖДЕНИЕТО

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Джозеф Едуард МЪРИ)

 

Джаз само чувам ли?! Защо да лудувам?!…

 

…Ето сега с трансплантация

дръзко ще водя и авиация.

Умен ще бъда – със новите клетки

АНГЕЛ ще бъда и за съседки!

 

РАДОСТ ще нося във къщи – и няма

ДОМ да залагам на чужда измама…

 

…Мъките няма във мен да живеят –

РАЙ ще почувствам дори и крой Кея!

 

И във Морето ще плувам достойно –

сякаш командвам Моряците бойни!

2019

  

 

130 години от рождението на Габриела МИСТРАЛ

(7.IV.1889 – 10.I.1957)

 

МИЛИ ЗЕМНИ И ОТ РАЯ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Габриела МИСТРАЛ)

 

Мисля си:“Колко ли нощи

Трайно и Вярно

щях да си пиша ПОЕЗИЯ още…“

 

„… Лесно ли пишеш?“ –

питат ме жени бездарни,

но ми завиждат коварно…

 

…Галех си МИСЛИТЕ

като малки Дечица –

бавно ги хранех със Думи

от Земна Храница!

 

РАДОСТ ми носеха Моите МИСЛИ,

но знаех –

Истини Земни ще казвам

и с МИСЛИ от Р А Я!!!

 

…Ето и днес със Усмивка ще мога

лесно да си осмислям

и МИСЛИ от БОГА!

 

Ангеле земни и божии ще ми помагат!

Никога няма непоетично да се излагам!

2019

  

 

130 години от рождението на Ото МАЙЕРХОФ

(12.IV.1884 – 6.X. (1951)

 

 

БОЖИЕ ЗДРАВЕ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Ото МАЙЕРХОФ)

 

От мускулно треска всеки всеки ще страда

превърне ли себе си във горска брадва…

 

… Ох, може би много от себе си искам?!

Май себе си само жестоко притискамч?!

 

Ерозии много във себе си имам –

във Пролет и в Лятно, във Есен и в Зима…

 

…Христос ме закриля –

Обича ме с вярва:

Фар Морски ми праща със БОЖИЕ ЗДРАВЕ!!!

2019

 

  

90 години от рождението на Ивар ГЯВЕР

(5.IV.1929)

 

РАДОСТ И БЕЗГРЕШНОСТ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Ивар Гявер)

 

Исках тунелен ефект да открия

в полупроводници

и в свръх проводници…

 

Ангели в сън ми помагаха –

рано ме будеха, бързо ме миеха,

Господ до мене избродваха…

 

Ясно ми ставаше – ясно и спешно…

 

Вече успявах да си дарявам

Радост в Н А У К А Т А,

но и Безгрешност!

2019

 

 

 165 години от рождението на Анри ЛАФОНТЕН

(22.IV.1854 – 14.V.1943)

 

 

ДУШАТА В ЧОВЕКА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

Анри ЛАФОНТЕН)

 

Ласкави Думи и Обич дарявайте –

Ангели даже да Ви повярват….

 

Фонда в Човешко Съзнание нека

трайно да радва Душата в Човека!

 

Есен и Зима,

и Пролет, и Лято

нека Човекът да има

Душа Крилата!

2019

 

  

110 години от рождението на Рита ЛЕ ВИ – МОНТАЛЧИНИ

(22.IV.1909)

 

С НАДЕЖДА И ВЯРА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Рита ЛЕ ВИ – МОНТАЛЧИНИ)

 

Ритат се клетки и органи

в Тяло Човешко…

Аз ще оправя техните грешки.

Лесно ще ги оправя –

виждам и тяхното Здраве!

 

Мога

нежно

и

тайно,

и

лично да ги докажа –

чистя техни

и мои куражи…

Нищо не може да ме откаже.

 

Само с Надежда и Вяра ЧОВЕКЪТ

може да се сродява със Века!

2019

 

 

 120 години от рождението на Бертил УЛИН

(23.IV.1899 – 3.VIII.1979)

 

УМНАТА МИСЪЛ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Бертил УЛИН)

 

Бог и Моята Мисъл ми казват:

„Търговията международна

е мисловна и нужда народна –

радва и капитала предпазва:

тайно

и явно да съществува –

лесно на себе си най да добрува…“

 

…Умната Мисъл всички привлича –

лесно

и тайно Доброто обича!

 

Нека така да е – нека!… Нека –

на Земята от Обич се нуждае ЧОВЕКЪТ!

2019

 

  

120 години от рождението на Паул КАРЕР

(24.IV.1889 – 16.VI.1971)

 

РАЯТ НЕБЕСЕН

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Паул КАРЕР)

 

Пак ще ви кажа:

Организмът човешки –

за Човека най-важен,

умно и нежно, и дръзко

ласкаво търси витаминови връзки!!!

 

Кавги и антагонизъм

при Витамините няма.

Те не търсят в Тяло Човешко

най-порочната

и най-паричната

античовешка измама…

Ребром и радостно близват

най-най-достойното Божие Рамо!

 

…РАЯТ НЕБЕСЕН ли?

ТОЙ не допуска Хора

с витаминни грешки.

2019

 

 

145 години от рождението на Гулиелмо МАРКОНИ

(25.IV.1874 – 25.VII.1937)

 

ОТКРИТИЯ ДРЪЗКИ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Гулиелмо МАРКОНИ)

 

Губих се нейде из микровълните…

Литвах спонтанно – сам себе си питах:

„Евтин

ли?

Скъп ще съм там –

във безжичните връзки:

мога и върша открития дръзки…

 

… Маркова телеграфия правя –

нека Учени

не ме забравят!

 

…Искам и мога с телефонни линии

през Сърцето ми трайно да мина!

2019

 

 

140 години от рождението на Оуен РИЧАРДСЪН

(26.IV.1879 – 15.II.1959) 

 

 

 ДОСТОЙНАТА ИЗВЕСТНОСТ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Оуен РИЧАРДСЪН)

 

ОБИЧ е нужна

и

УМ със Доверие –

електронни лампи сам да намериш

нужни са много човешки доверия!

 

РИСКЪТ е нужен

когато си

Честен –

Ангели

радват Достойна Известност!

 

Сън нете хваща,можеш ли с вяра

своя Известност да си докараш!

2019