Юбилеи и годишнини (септември)

124 години от рождението на Ото ШМИД

(30 септември 18917 септември 1956)

 

ГОРАТА

 

От съседите добре разбра:

ти от вашата добра гора

може милиони да получиш…

 

От тогава всичко ли се случи?!

 

…Шашардисан днес си – и ограбен.

Но помагат и хотелски брави.

 

…Може би „ламтенето” голямо

носило е в себе си измами?!

 

…И гората днес я няма вече:

днес бедняк си – с удара сърдечен…

 

1996, 2015

 

 

127 години от рождението на Томас Стърнз ЕЛИЪТ

(26 септември 1888 – 4 януари 1965)

 

ТАЙНАТА ЖАЖДА

или

МОЕТО ЗДРАВЕ

„Между желанието
и утолението
между либидото
и живота
между същността
и въплъщението
пада Сянката…”

       Т. Ст. ЕЛИЪТ

Тайната жажда е утолена…

Свиквам със женски капризи –

тайната жажда е утолена…

 

…Ето ме вече – излизам

ласкав, любовен и …уморен,

искрен вълшебник и …възхитен.

Ъглово няма да се спасявам –

тайната жажда е моето… Здраве!

 

2015