Юбилеи и годишнини на известни български и световни личности в областта на Словото през 2019 (юни)

220 години от рождението на Александър Сергеевич ПУШКИН

(6 юни 1799 – 10 февруари 1837)

 

СЪДБОВНО БЕЗСМЪРТИЕ

(Отвъден шепот, дочут от паметника на ПУШКИН

на Централната алея на Приморски парк – Бургас)

 

 

Плажно ми шепнат Дървета – послушай!

 

Умно се вслушай – от тях ще дочуеш

шепнене плажно с поетова струя…

 

Клони крайплажни с ПОЕТА ще кажат:

„Глас към Небето не вирвай послушно!

Само Съдбата – Съдбата е важна!”

…Клони крайплажни ще чуят и песни,

изгревно свързани с Птици Небесни!

 

…Нека небесните песни да литват

Ангелски чисти със Слънчева Пита!

 

…Лесно със Слънчева Пита ще мога

Сам със Безсмъртие да спра пред Бога!

1999, 2015, 2019

 

 

200 години от рождението на Гюстав КУРБЕ

(10 юни 1819 – 31 декември 1877)

 

КУРАЖЪТ

(Съвременни реални и метафорични

прозрения на Гюстав КУРБЕ )

 

Куражът успява – и дава

умно и радостно здраве…

Роса те роси, а Изгрев те радва –

беззъбо се зъби и острата брадва…

 

…Епохите вече съзнават, че може

войни да ги няма.

И мислите божии

навред да ухаят

на Здраве с възторжие!

 

…Гуляят ли вече очите човешки,

южнякът показва, южнякът доказва –

съзнават днес хората своите грешки…

Те трайно поглеждат

към Слънцето в Изгрев,

а ангели нежно душите им близват!

 

…Възможно е вече – и Господа може

човешките грешки да уталожи!

1977, 2015, 2019

 

 

115 години от рождението на Атанас ДАЛЧЕВ

(12 юни 1904 – 17 януари 1978)

 

ЧИСТЕНЕ НА ДЕВЕТ ГРЯХА

(Отвъдни метафорични размисли на българския и световен поет

на ХХ век Атанас ДАЛЧЕВ)

 

 

На Атанас ДАЛЧЕВ

Аз ли пак се вглеждам тъговито

тайни божии да разбера?!

Додъждовни тайни в мен политат

все към най-далечната гора…

 

А в гората сам-самин пристигнах

любопитен и любовно мил!

Чалгаджия там един не мигна –

ежи се в ръката със бодил…

 

Във ръката си Пшеница носех –

и не му задавах аз въпроси…

А над мене Птиците запяха –

чистиха в Човека девет гряха!

1979, 2015, 2019

 

 

110 години от рождението на Димитър ДИМОВ

(25 юни 1909 – 1 април 1966)

 

ДЪЛГЪТ

(Съвременни отвъдни реални и метафорични

убеждения на българския и световен писател

Димитър ДИМОВ)

 

 

Доброволен дълг ли?! Пак сияе в Плоден Цвят –

има майчино и бащинско доверие…

Мимоходом мисли като роден брат –

с Божие Доверие ще те намери…

 

Обич ли даряваш, Плодна Обич в теб сияе –

ваеш ти Съдбата си по Пътя все към Рая!

 

…Доброволен дълг ли?! Винаги е Плоден Цвят,

имаш ли Мисловен Божи Брат!

1999, 2016, 2019

 

 

305 години от рождението на Жан-Жак РУСО

(28 юни 17122 юли 1778)

 

МОЯТА ГЛАВА

(Отвъдни разсъждения и прозрения за реалното и метафорично живеене на Земния Човек от световно известния френски философ Жан-Жак РУСО)

 

Жилището – много е красиво,

а край него – дървесата плодни…

Небесата нежно-нежно живват

Жаждата на Слънцето ни родно!

 

А от Космоса ни наблюдават щедро

кой с кого живее, как се храни…

Радостта ни – изгревна и ведра –

унесно ни милва и ни брани!

 

…Сънища ли имат всичките слова?!

…Озвездено свети моята глава!

2013, 2017, 2019