ЦВЕТЕ СРЕД БУРЕНИ

„Жестоко е сред бурени

                                                       да бъдеш цвете!”

Франческо ПЕТРАРКА

Фанатизъм е пълен да бъдеш цвете сред бурени –

робът дори от завист сред пропаст ще те катурне…

 

Пак ще си мислиш да се изправиш –

но бурени вече жестоки и яки

еховито ще се присмиват – с гарвани ще загракат…

 

Тебе ще ти е мъчно, че живееш в такава среда:

радостно бурени ще си потриват ръцете –

ще те мятат из трайна беда…

 

…Ангели ще поискат да ти помогнат,

но вече в ада заклети

робите-бурени ще са превърнати

в робовладелци проклети.

 

…Как тогава цвете сред бурени ти ще останеш,

адът щом сред измамната своя клетка те хване?!

 

2014