ХРИСТОСОВ ЖИВОТ

(Отвъдни прозрения на Захарий СТОЯНОВ)

 

С това непрекъснато:

„Защо не съм аз, а той?!”,

ядове трупаш за народа си – и застой…

 

…ХРИСТОС не е завиждал на никой –

И с дебнене ТОЙ

и с душевно съскане

никога не е заставал на завой…

Адова омраза не допускал…

А РАЯ

обичливо в Душата му

днес пак сияе!

 

…Род и Родина всеки обича ли,

никога

и завист, и войни

в себе си и край себе си

няма да извика…

 

…Вековечен Човек и Човечество ще има

щом никой Човек по Земята

не се люти като люта зима,

а записва Красотата на Душата си!

 

1975, 2015