ХОРОТО БЪЛГАРСКО

121 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИКО ИЛИЕВ

15 февруари 1898 – 30 ноември 1984

 

Дигай крак, а после – втори:

и Хорото завърти!…

Нека в Родните Простори

литват твоите Мечти!

 

Който иска, може с Песен:

Празникът си заслужава!

 

Идвай, идвай – много лесно

ЛЮБОВТА се утвърждава…

 

И е много, много дръзко!

И е Весело на всички!

 

…Ех, Тук можеш и без връзки

Връх да стигнеш с Пойни Птички!!!

 

Януари 2019